Még 2017 tavaszán nyújtotta be Kalocsa a TOP keretein belül pályázatát új, 75 férőhelyes óvoda építésére. Még ennek az évnek a végén meg is kapták a támogató döntést: 400 millió forintos keretösszeget ítéltek meg az óvodafejlesztésre. Azonban a megvalósítás megkezdése különféle okok miatt közel három évet csúszott, ezalatt az építőipari árak jelentősen emelkedtek, így világossá vált, hogy ez az összeg nem elég a projekt megvalósítására. Idén a Kormány közel 140 milliós többlettámogatásban részesítette a kalocsai óvodafejelsztést, így július végén megkezdődhettek a munkák. Szeptemberben a kivitelező jelezte, hogy a tervezett óvoda alapterületének mintegy 50 százaléka alatt a talaj nagy mennyiségű akácfa gyökérzetet tartalmaz. A helyszíni szemle során kiderült, hogy a több évtizeddel ezelőtt kivágott fák el nem távolított gyökérzetéről van szó, „az altalaj jelen állapotában további munkavégzésre nem alkalmas” – áll a szakvéleményben. A munkálatok így újabb pótforrást igényelnek, az elvégzendő talajcserére – mely 29 méter x 18,5 méter felületen, 65 cm-es mélységben valósul meg – a képviselők a téma tárgyalásakor bruttó kilencmillió forintot szavaztak meg a kivitelező által beadott árkalkuláció szerint az idei költségvetés Általános tartalék keretéből. A képviselők elé kerülő anyag magyarázata szerint a tervezés előkészítése során készült tajalvizsgálati-talajmechanikai szakvélemény és geotechnikai jelentés az elvégzett próbafúrások és laborvizsgálatok elvégzése mellett sem tárt fel ilyen mértékű szerves állományt az építés helyszínén, tehét sem megrendelőnek, sem tervezőnek előzetesen nem volt információja arról, hogy a talaj ilyen mértékű régi elhalt gyökérzetet tartalmaz, mely roskadásveszélyt jelenthet az rajta emelt új épületre. A pluszmunkára megszavazott összegből a kivitelező elvégezte a talajcserét, az építkezés folyik tovább. Az új épülettel két leromlott állapotú óvodát fognak kiváltani.

-ni

Hozzászólások

hozzászólás