MÁRIA MENNYBEVÉTELE

0
342

Azokban a napokban Mária útra kelt, és a hegyek közé, Júda egyik városába sietett. Belépett Zakariás házába, és köszöntötte Erzsébetet. Amikor Erzsébet meghallotta Mária köszöntését, szíve alatt megmozdult a magzat, és a Szentlélek betöltötte Erzsébetet. Hangos szóval így kiáltott: ?Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse? De hogyan lehet az, hogy Uramnak anyja látogat el hozzám? Mert íme, amikor fülembe csendült köszöntésed szava, örvendezve felujjongott méhemben a magzat! Boldog, aki hitt annak beteljesedésében, amit az Úr mondott neki!?

Mária megszólalt: ?Magasztalja lelkem az Urat és szívem ujjong megváltó Istenemben! Mert tekintetre méltatta alázatos szolgálóleányát, lám, ezentúl boldognak hirdet engem minden nemzedék. Nagy dolgokat művelt velem a Hatalmas, szentséges az ő neve!

Irgalma nemzedékről nemzedékre száll, mindazokra, akik félik őt. Nagyszerű dolgot tett karja ereje, széjjelszórta mind a gőgös szívűeket. Lesöpörte trónjukról a hatalmasokat, és felmagasztalta az alázatosakat.
Az éhezőket elhalmozta minden jóval,
de a gazdagokat elküldte üres kézzel.
Felkarolta gyermekét, Izraelt, megemlékezve irgalmasságáról, amint atyáinknak megígérte:
Ábrahámnak és utódainak mindörökre!?
Mária ott maradt még körülbelül három hónapig, azután visszatért az otthonába. [LK 1,39-56]

ELMÉLKEDÉS

Helyünk van a mennyben!

?A szeplőtelen, mindenkor szűz Istenanya Mária, földi életpályája befejezése után testével, lelkével felvétetett a mennyei dicsőségbe.? Mária tehát a mindenható Istennek köszönheti megdicsőülését. XII. Piusz pápa abban a reményben hirdette ki Mária mennybevételének hitigazságát, hogy Mária élete és megdicsőülése erőt ad az embereknek életútjukon, megismerik az emberi élet igazi értékét s azt az isteni szándékot, amely az ember testét és lelkét egyaránt meg akarja dicsőíteni. A feltámadás ugyanis nem csupán a lelkünkre vonatkozik, hanem a testünkre is. Miként Jézusnak feltámadt a teste, s ahogyan Mária testestől-lelkestől a mennybe jutott, ugyanúgy a mi testünk is fel fog támadni az örök életre.

Jézus édesanyjának mennyországba jutását szemlélve mindannyian megérthetjük, hogy emberi életünk végső célja nem lehet más, mint hogy mi is eljussunk a mennybe. Ennek tudata minden ember számára nagy jelentőséggel bír.

Hozzászólások

hozzászólás

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here