A Széchenyi 2020 keretében megjelent a „Nem mezőgazdasági tevékenységek diverzifikációja – Vidéki turizmus fejlesztése” című (VP6-6.4.1-21 kódszámú) felhívás. A felhívás célja a vidéki térségekben működő, mikrovállalkozásnak minősülő mezőgazdasági termelők induló, vagy már működő szálláshely szolgáltatatói tevékeny-ségeinek támogatása, valamint a jövedelem-szerzés és a foglalkoztatás erősítése. A felhívás keretein belül többek között lehetőség van a gazdák által már működtetett szálláshelyek továbbfejlesztésére vagy újak létrehozására, a kapcsolódó kiegészítő turisztikai szolgáltatások kialakítására, és az ehhez szükséges eszközök beszerzésére. A támogatási kérelmek benyújtására 2022. január 27. napjáig van lehetőség. A pályázat keretében mezőgazdasági termelők kap-hatnak szálláshelyek és kapcsolódó szol-gáltatások fejlesz-tésére 50-70%-os vissza nem térítendő támogatást.  

Hozzászólások

hozzászólás