FERENC PÁPA BESZÉDE A MAGYAR PÜSPÖKÖKHÖZ

Kedves Püspök Testvéreim! A Kongresszus jelmondatául a 88. zsoltár egy versét választottátok: ?Minden forrásom belőled fakad?. Így van: az Egyház a forrásból, Krisztusból születik, tőle indul ki, azért, hogy az Evangélium, az élő víz folyója, amely végtelenül nagyobb...

MÁRIA MENNYBEVÉTELE

Azokban a napokban Mária útra kelt, és a hegyek közé, Júda egyik városába sietett. Belépett Zakariás házába, és köszöntötte Erzsébetet. Amikor Erzsébet meghallotta Mária köszöntését, szíve alatt megmozdult a magzat, és a Szentlélek betöltötte Erzsébetet. Hangos szóval...

Boldogok…

Abban az időben, Jézus látva a tömeget, fölment a hegyre, leült, tanítványai pedig köréje gyűltek. Akkor szólásra nyitotta ajkát, és így tanította őket: ?Boldogok a lélekben szegények, mert övék a mennyek országa. Boldogok, akik sírnak, mert ők vigasztalást nyernek....

?LEGYETEK IRGALMASOK?

A hegyi beszédben Jézus így szólt tanítványaihoz: ?Legyetek irgalmasok, amint mennyei Atyátok is irgalmas. Ne mondjatok ítéletet senki fölött, s akkor fölöttetek sem ítélkeznek. Ne ítéljetek el senkit, s akkor titeket sem ítélnek el. Bocsássatok meg, és nektek is...

?Mert az Isten Fia, Krisztus Jézus, akit közöttetek hirdettünk, nem lett ?igen?-né is meg ?nem?-mé is, hanem az ?igen? valósult meg őbenne. Mert Istennek min-den ígéretére őbenne van az igen, és ezért általa mondunk áment Isten dicsőségére.? /Pál második levele Korinthusba 1. rész 19-20. vers/

Adventben készülődünk. Külsőleg is megpróbáljuk rendbe hozni az életünket, a lakóterünket, a házunkat. Jelzi, hogy várunk valamit. Várjuk az ünnepet. De szükséges, hogy belül is készülődjünk! A lelkünket is készítsük a találkozásra. Ki az a Jézus, akivel mi találkozni...

?Ezeket azért mondom nektek, hogy békességetek legyen énbennem. A világon nyomorúságotok van, de bízzatok: én le-győztem a világot.? /János evangéliuma 16. rész 33. vers/

Ezen a világon nyomorúságunk van ? ezt érezzük mindannyian. Elkerülhetetlen dolog a szenvedés. Legyen az ember hívő, vagy hitetlen, egy biztos: vannak megpróbáltatásai, amikben szenved. Ebben az igében az Úr Jézus nem magyarázza a szenvedést, nem az okát vagy a célját...