Nivo Slider Demo

FERENC PÁPA BESZÉDE A MAGYAR PÜSPÖKÖKHÖZ

Kedves Püspök Testvéreim! A Kongresszus jelmondatául a 88. zsoltár egy versét választottátok: „Minden forrásom belőled fakad”. Így van: az Egyház...

MÁRIA MENNYBEVÉTELE

Azokban a napokban Mária útra kelt, és a hegyek közé, Júda egyik városába sietett. Belépett Zakariás házába, és köszöntötte Erzsébetet. Amikor Erzsébet meghallotta Mária köszöntését,...

Boldogok…

Abban az időben, Jézus látva a tömeget, fölment a hegyre, leült, tanítványai pedig köréje gyűltek. Akkor szólásra nyitotta ajkát, és így tanította őket:

„LEGYETEK IRGALMASOK”

A hegyi beszédben Jézus így szólt tanítványaihoz: „Legyetek irgalmasok, amint mennyei Atyátok is irgalmas. Ne mondjatok ítéletet senki fölött, s akkor fölöttetek sem ítélkeznek. Ne...

„Mert az Isten Fia, Krisztus Jézus, akit közöttetek hirdettünk, nem lett „igen”-né is meg...

Adventben készülődünk. Külsőleg is megpróbáljuk rendbe hozni az életünket, a lakóterünket, a házunkat. Jelzi, hogy várunk valamit. Várjuk az ünnepet. De szükséges, hogy belül is...

„Ezeket azért mondom nektek, hogy békességetek legyen énbennem. A világon nyomorúságotok van, de bízzatok:...

Ezen a világon nyomorúságunk van – ezt érezzük mindannyian. Elkerülhetetlen dolog a szenvedés. Legyen az ember hívő, vagy hitetlen, egy biztos: vannak megpróbáltatásai, amikben szenved....

NAGYBOLDOGASSZONY ÜNNEPE

A hitünkben az a szép, hogy igaz. Az igaz dolgokat nehezen hiszi el az ember, a hamis és hazug dolgokat pedig nagyon könnyen.

GYERTYASZENTELŐ BOLDOGASSZONY ÜNNEPE

“Volt Jeruzsálemben egy Simeon nevű férfiú, egy igaz és istenfélő ember, aki Izrael vigaszára várt, és a Szentlélek lakott benne. A Szentlélek kinyilatkoztatta neki,...

„ Erőt ad a megfáradtnak, és az erőtlen erejét megsokasítja. Elfáradnak az ifjak, és...

/Ézsaiás könyve 40. rész, 29-31. vers/ Nem is lehetne aktuálisabb az ige most, ebben a helyzetben, mert a megfáradásról beszél nekünk....

KARÁCSONY BÉKÉJE

A legfőbb karácsonyi kívánság az, hogy legyen béke a földön. A betlehemi mezőn az angyalok ezzel a karácsonyi énekkel dicsérik Isten:...

Legfrisebb híreink