GYERTYASZENTELŐ BOLDOGASSZONY ÜNNEPE

0
652

?Volt Jeruzsálemben egy Simeon nevű férfiú, egy igaz és istenfélő ember, aki Izrael vigaszára várt, és a Szentlélek lakott benne. A Szentlélek kinyilatkoztatta neki, hogy nem lát halált addig, míg nem látja az Úr Fölkentjét. A Lélek arra indította, hogy menjen a templomba, amikor a gyermek Jézust odavitték szülei??(Lk 2,22-40)

Olyan sokszor szerepel a vasárnapi evangélium szövegében a Szentlélek, hogy nem lehet e mellett szó nélkül elmenni.

Karácsonykor, arra helyeződött a szentírási részek hangsúlya, hogy a betlehemi kisded, nem közönséges gyermek, hanem Ő az Isten Fia. Most vasárnap arra emlékeztünk, hogy szülei Mária és József elvitték őt a Templomba, Mózes törvényének megfelelően.

A Mennyei Atya, valamint Mária és Szent József kapcsolata szépen kidomborodik az evangéliumi elbeszélésekből.

Most pedig, a mi kapcsolatunkról gondolkodunk el Jézussal és ebben a Szentlélek lesz segítségünkre.

A Szűzanya méhébe a Szentlélek által vesz emberi testet az Örök Ige, akiről az Apostoli Hitvallás is említi: ?született, de nem teremtmény, az Atyával egylényegű??

Hogyan egylényegű Második Isteni Személy az Atyával? A Szentlélekben. Ő pedig ugyanaz a Lélek. A mi, Jézushoz fűződő kapcsolatunkat is a Szentlélek adja meg, akit keresztelésünkkor megkaptunk, általa rá vagyunk kapcsolva az Úr Jézusra.

A Szentlélek, aki teremtő lélek, jobban össze tud kapcsolni Jézussal, mint bármely barátunkkal, vagy rokonunkkal. Ez a hitben megélt kötelék, melyet a Szentlélek szőtt, erősebb, mint bármely emberi kötelék. Pontosan úgy kapcsolódunk Jézushoz a Szentlélek által, mint Mária, akit ugyancsak Isten Lelke töltött el. Hihetetlen misztérium ez! Ne mondd, hogy elhagyott Jézus, ha ilyen erős kötelékkel vagy összefűzve vele!

Jézus nem jobban a Szűzanyáé, mint a miénk és nem jobban a Mennyei Atyáé, mint a miénk, hisz ugyanaz a Szentlélek fűz egybe bennünket. És ha Ő a miénk, akkor mi pedig az Övéi vagyunk, hozzá tartozunk.

Reméljük megértjük majd Jézus felkavaró válaszát, amikor Anyja és rokonai érkezését jelentik neki: ?Ki az én anyám és kik az én testvéreim?…Aki teljesíti az Isten akaratát az az én testvérem, nővérem és anyám.? (Mk 3,33-35)        Pata Gábor géderlaki plébános

Hozzászólások

hozzászólás

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here