A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény a 2011. szeptember 1. és 2012. augusztus 31. között született iskolaérett gyermekek a 2018/2019. tanév kezdetén tankötelessé válnak.
A hatályos rendeletek értelmében a beiratkozás időpontját a Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Kalocsai Járási Hivatala a járás valamennyi településére egységesen határozta meg:
A beiratkozás Kalocsa Járás összes általános iskolájában:

2018. április 12. napján 8-19 óráig (csütörtök)
2018. április 13. napján 8-19 óráig (péntek)
közötti napokon történik.
A szülő, gondviselő köteles beíratni gyermekét abba az általános iskolába, amelynek körzetébe lakóhelye, ennek hiányában tartózkodási helye alapján tartozik — a kötelező felvételt biztosító iskolába -, illetve a választott intézménybe.

A beíratáshoz szükség van:
a szülők (gondviselő) személyazonosító igazolványára, a szülők (gondviselő) lakcímét igazoló hatósági igazolványra, a gyermek nevére kiállított személyi azonosító és a lakcímet igazoló hatósági igazolványra (lakcím kártya) az iskolaérettségi igazolásra (óvodai szakvélemény, vagy a Szakértői Bizottság szakértői véleménye az iskolaérettségről, sajátos nevelési igény megállapításáról)
Az iskola a gyermek születési anyakönyvi kivonatát is kérheti. Célszerű beíratáskor a gyermekre vonatkozó (esetleges betegségeit igazoló, illetve különleges gondozásra, gondoskodásra jogosító igazolások) dokumentumokat is bemutatni.
Az általános iskola a felvételi körzetében lakóhellyel rendelkező tanköteles tanulót köteles felvenni. A felvételről, az iskolák 2018. május 3-ig kötelesek dönteni és azt követően a szülőket értesíteni. A felvételi kérelem elutasítása esetén a szülők felülbírálati kérelemmel élhetnek. Amennyiben az elutasító döntés jogerőre emelkedik, az azt követő öt napon belül a szülő köteles gyermekét a kötelező felvételt biztosító iskola első évfolyamára beíratni. A beíratás elmulasztását a szabálysértésekről szóló 2012. évi II. törvény szabálysértésnek minősíti és 150.000,- Ft-ig terjedő pénzbírsággal rendeli büntetni.

Hozzászólások

hozzászólás