NAGYBOLDOGASSZONY ÜNNEPE

0
548

A hitünkben az a szép, hogy igaz. Az igaz dolgokat nehezen hiszi el az ember, a hamis és hazug dolgokat pedig nagyon könnyen.

Mennyei Atyánk, a mi Teremtőnk: Isten! E miatt, bármi, amit tett, vagy tesz, vagy tenni fog a világban, az mindig szöges ellentétben áll azzal, amit megszoktunk, vagy amit mi magunk tenni szoktunk. Istennek ezek a világtól teljesen különböző tettei, égi édesanyánkban, a Szűz Anyában a leginkább szembetűnőek. Ahogy Máriát megőrizte az áteredő bűntől, ahogy családját, felmenőit óvó és féltő kézzel vezette végig a történelmen ? mind arra engednek következtetni minket, hogy Isten nagy terveit, különös módon, előre eltervezte és véghez is vitte és végre hajtja most is. Isten, kiválasztotta Szent Fiának földi családját, azok összes felmenőit, hogy elküldhesse majd Krisztust. Ennek a nagy kiválasztotti közösségnek a legszebb példája égi Édesanyánk, Mária.

Minden embert nagy küldetésre hívott meg Isten, nem csak a Szentcsaládot. Erről, gyakran elfeledkezünk, sőt egyenesen nem gondolunk rá. Isten nem arra teremtett, hogy együnk-igyunk, jót bulizzunk, harácsoljunk?egyszóval, Tőle elszakadva éljünk. Nem erre teremtett minket. Arra hívott meg hogy találkozzunk az Ő Szent Fiával és elnyerjük az örök boldogságot! Ezért adott nekünk életet.

A Szűzanya küldetése az, hogy Isten határtalan irgalmából még egyszer utoljára meg próbálja felrázni az emberiséget: hogy térjen észre; nem csak ez az élet van; az emberiség Isten nélkül saját magát pusztítja el; sokan kerülnek bűneik miatt a kárhozatra! Figyelmünket Jézusra irányítja, arra hogy van bűnbocsánat, lehet új életet kezdeni, sőt kell újra kezdeni.

Isten, csak arra vár, hogy igent mondjunk mi is, a magunk küldetésére, hogy végre átformálhassa az életünket olyanná, amilyenné Ő eltervezte. Ezt kellene nagyon sokszor kérnünk: hogy úgy éljünk, ahogy a Mennyei Atya eltervezte rólunk, mert bizony az életünk, sokszor épp ellenkezője Isten tervének.

A Szűzanya, ebben is sokat tud segíteni, kedves anyai türelmével Fiához akar minket terelni, akiben megtaláljuk földi boldogságunkat, és hogy eljuthassunk az örök boldogságba, a mi igazi és örök hazánkba. Ez Mária küldetése ezt teljesíti addig, ameddig Isten le nem zárja majd a földi történelmet.Pata Gábor géderlaki plébános

Hozzászólások

hozzászólás

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here