Letette esküjét az október 25-én megtartott alakuló ülésen Kalocsa város polgármestere és képviselő-testülete, valamint megválasztották a polgármester javaslatára titkos szavazással Simon Zoltánt alpolgármesternek 8 igen, 2 tartózkodás és 2 nem szavazattal. Döntöttek az illetményekről és a költségtérítésekről is: dr. Filvig Géza havi illetménye bruttó 698.019 Ft/hó, költségtérítése 104.702 Ft/hó. Az alpolgármester illetménye a polgármester részére megállapított összeg 70-től 90 százalékáig terjedhet, a polgármester 80 százalékban javasolta ezt megállapítani.

A testület döntése szerint, Simon Zoltán alpolgármester havi illetménye bruttó 558.841 Ft/hó, költségtérítése 83.762 Ft/hó.

Ugyanezen az ülésen megválasztották a bizottságok elnökeit és tagjait is.

A Pénzügyi és Vagyonellenőrzési Bizottság elnöke: dr. Körmendy Szabolcs; tagjai: Schmidt Rajmund, Jánosi György és Kákonyi István; külső tagjai: Tamás Csaba, Ferenc Elvira és Farkas Károly.

A Jogi, Ügyrendi és Európai Kapcsolatok Bizottság elnöke: Jánosi György; tagjai: dr. Körmendy Szabolcs, Tihanyi Tiborné, dr. Bagó Zoltán; külső tagok: dr. Balás László,

dr. Király Krisztina, Farkas Péter.

A Gazdaságfejlesztési és Munkahely teremtési Bizottság elnöke: Kákonyi István; tagok: Pécsi Vivien, dr. Körmendy Szabolcs, Szabó Balázs; külső tagok: Korsós Ildikó, Sziklai Rudolf, Szigeti Tamás.

A Kulturális, Oktatási és Szociális Bizottság elnöke: Pécsi Vivien; tagjai: Tihanyi Tiborné, Schmidt Rajmund, Balogi József; külső tagok: Marsovszky Lászlóné, Kákonyi Istvánné, Eperjesi György.

A Gyermek, Ifjúsági és Sport Bizottság elnöke: Schmidt Rajmund; tagjai: Kákonyi István, Pécsi Vivien, Király Róbert; külső tagok: Marsovszky László, Szűcs Csaba, Buzogány Szabolcs.

A Közbeszerzési Bizottság a bizottsági elnökökből áll.                                              

                                                                   -ni

Hozzászólások

hozzászólás