Többszörös ünnepet ültek Kalocsán 2019. június 25-én. Az ünneplésben megemlékeztek Bábel Balázs érsek főpásztori szolgálatának 20. évfordulójáról, megünneplésre került a Nagyboldogasszony Főszékesegyház felszentelésének ünnepe, megünnepelték az egyházmegyei papi jubileumokat, valamint megemlékeztek Dankó László érsek halálának huszadik évfordulójáról is. Az ünnepi Szentmise főcelebránsa Bábel Balázs érsek volt.

A székesegyházat megtöltötték az ünneplő hívek, koncelebrált Varga Lajos váci segédpüspök, az egyházmegye papjai, a főpásztor egykori évfolyamtársai, valamint a Regnum Marianum közösség papjai is.

Bábel érsek beszédében kiemelte, hogy a papszenteléskor mindenki példát és programot kapott, s elindult, hogy tanítson, gyógyítson, hogy hirdesse az Isten országát. Ki több, ki kevesebb ideje hirdeti, hogy van feltámadás és van örök élet, ő maga és osztálytársai 43 éve teszik ezt papként. Ki kell mondani, hogy a pap a küldetésével gyógyít is. Miután az ember test és lélek egységében van, s a lélek kihat a testre, ezért bátran elmondható, hogy a pap gyógyít is. A papságban lévők nemcsak saját idejükben hatnak, hanem utóbb is. Előfordul, hogy valakit olyan pap élete indít a papság felé, aki már nem is él. A példa legyen jó, vagy rossz, tud hatni. Az Úr aratásában ez a feladat. Az érsek a továbbiakban kifejtette, hogy ezt a küldetést erősítette tovább a püspöki szolgálat. Az újmisés képére a főpásztor azt íratta, hogy „Keressétek előbb Isten országát”, s a püspökségben ez lett: „Pro regno Dei”, Isten országáért. A templomszentelés kapcsán az érsek beszélt a székesegyházról. A templom nem csak egy épület. Ha lemegyünk az alapkőig, – s ez a felújítás során megtörtént,- megtaláljuk az alapkövet. Számunkra az alapkő Krisztus, akire emberi életet, példát, akaratot építeni kell. Ha nem Krisztusra építünk, akkor az életünk pótcselekvés. A templom a hívek közösségének jelképe, melyet összefog az Isten jelenléte. Programunk, hogy az életet szolgáljuk az élő kövekkel. A kalocsai nagytemplom Szűz Máriáról van elnevezve, akit Magyarok Nagyasszonyának is tisztelünk. Mária a magyarok vallásosságához, kereszténységéhez elengedhetetlenül hozzá tartozik. Ezt a tiszteletet is építeni kell. A főpásztor elmondta, hogy immár húsz éve szolgálhatja a híveket. Mindezért hálát adott Istennek és megköszönte az Úr sokszoros kegyelmeit.              asztrik.hu

Hozzászólások

hozzászólás