Megrendülve, de Isten akaratában megnyugodva tudatom, hogy vitéz Kákonyi Mátyás rendtársunk, igazolt magyar szabadságharcos, nemzetőr altábornagy, nyugalmazott m.kir.csendőrfőhadnagy, 2003. évtől a Törté-

nelmi Vitézi Rend tagja, a Magyar Politikai

Foglyok Országos Szövetsége egykori Bács-Kiskun Megyei Elnöke, a Magyar Vidék 56-os Szövetség tagja, életének 89. évében Kalocsán, 2020 október 23.-án, csendesen jobblétre szenderült.

            Történelmi Vitézi Rend / Székkapitány

                Magyar Csendőr Bajtársi Egyesület

                                  v.Vörösváczky Csaba

Hozzászólások

hozzászólás